ინფორმაციის გამოყენების წესი

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ განაცხადის წარდგენის შემდეგ თქვენი პერსონალური მონაცემები, რომელსაც შესაძლოა შეიცავდეს განაცხადი, ექვემდებარება დამუშავებას საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.