უცხოური ენები

#საგანიკლასი /
სერია
სტატუსიენასექტორი
1მეორე უცხოური ენა (გერმანული)V, VIსავალდებულოგერმანულიქართულენოვანი, არაქართულენოვანივრცლად
2მეორე უცხოური ენა (რუსული)V, VIსავალდებულორუსულიქართულენოვანი, არაქართულენოვანივრცლად
3მეორე უცხოური ენა (სხვა)V, VIსავალდებულოსხვაქართულენოვანი, არაქართულენოვანივრცლად
4მეორე უცხოური ენა (ფრანგული)V, VIსავალდებულოფრანგულიქართულენოვანი, არაქართულენოვანივრცლად
5პირველი უცხოური ენა (ინგლისური)I, II, III, IVსავალდებულოინგლისურიქართულენოვანი, არაქართულენოვანივრცლად
6პირველი უცხოური ენა (ინგლისური)V, VIსავალდებულოინგლისურიქართულენოვანი, არაქართულენოვანივრცლად