უცხოური ენები

#საგანიკლასი /
სერია
სტატუსისახელმძღვანელოს ენასექტორი
1მეორე უცხოური ენა (გერმანული)VIIIსავალდებულოგერმანულიქართულენოვანი, არაქართულენოვანივრცლად
2მეორე უცხოური ენა (რუსული)VIIსავალდებულორუსულიქართულენოვანი, არაქართულენოვანივრცლად
3მეორე უცხოური ენა (რუსული)VIIIსავალდებულორუსულიქართულენოვანი, არაქართულენოვანივრცლად
4მეორე უცხოური ენა (ფრანგული)V, VIსავალდებულოფრანგულიქართულენოვანი, არაქართულენოვანივრცლად
5მეორე უცხოური ენა (ფრანგული)VIIსავალდებულოფრანგულიქართულენოვანი, არაქართულენოვანივრცლად
6მეორე უცხოური ენა (ფრანგული)VIIIსავალდებულოფრანგულიქართულენოვანი, არაქართულენოვანივრცლად
7პირველი უცხოური ენა (ინგლისური)VIIIსავალდებულოინგლისურიქართულენოვანი, არაქართულენოვანივრცლად