უცხოური ენები

#საგანიკლასი /
სერია
სტატუსიენასექტორი
1მეორე უცხოური ენა (გერმანული)V, VIსავალდებულოგერმანულიქართულენოვანი, არაქართულენოვანივრცლად
2მეორე უცხოური ენა (რუსული)V, VIსავალდებულორუსულიქართულენოვანი, არაქართულენოვანივრცლად
3პირველი უცხოური ენა (ინგლისური)I, II, III, IVსავალდებულოინგლისურიქართულენოვანი, არაქართულენოვანივრცლად
4პირველი უცხოური ენა (ინგლისური)V, VIსავალდებულოინგლისურიქართულენოვანი, არაქართულენოვანივრცლად