უცხოური ენები

#საგანიკლასი /
სერია
სტატუსისახელმძღვანელოს ენასექტორი
1მეორე უცხოური ენა (გერმანული)VIIსავალდებულოგერმანულიქართულენოვანი, არაქართულენოვანივრცლად
2მეორე უცხოური ენა (რუსული)VIIსავალდებულორუსულიქართულენოვანი, არაქართულენოვანივრცლად
3მეორე უცხოური ენა (ფრანგული)V, VIსავალდებულოფრანგულიქართულენოვანი, არაქართულენოვანივრცლად
4მეორე უცხოური ენა (ფრანგული)VIIსავალდებულოფრანგულიქართულენოვანი, არაქართულენოვანივრცლად
5პირველი უცხოური ენა (ინგლისური)VIIსავალდებულოინგლისურიქართულენოვანი, არაქართულენოვანივრცლად