მათემატიკა

#საგანიკლასი /
სერია
სტატუსისახელმძღვანელოს ენასექტორი
1მათემატიკაIXსავალდებულოქართულიქართულენოვანივრცლად