მათემატიკა

#საგანიკლასი /
სერია
სტატუსისახელმძღვანელოს ენასექტორისემესტრი
1მათემატიკაXსავალდებულოქართულიქართულენოვანიმეორევრცლად