მათემატიკა

#საგანიკლასი /
სერია
სტატუსიენასექტორი
1მათემატიკაI, II, III, IVსავალდებულოქართულიქართულენოვანივრცლად
2მათემატიკაV, VIსავალდებულოქართულიქართულენოვანივრცლად