ეთნიკური უმცირესობების ენები

#საგანიკლასი /
სერია
სტატუსიენასექტორი
1სომხური, რუსული, აზერბაიჯანული, როგორც მშობლიური ენა და ლიტერატურაI, II, III, IVსავალდებულოაზერბაიჯანულიარაქართულენოვანივრცლად
2სომხური, რუსული, აზერბაიჯანული, როგორც მშობლიური ენა და ლიტერატურაI, II, III, IVსავალდებულორუსულიარაქართულენოვანივრცლად
3სომხური, რუსული, აზერბაიჯანული, როგორც მშობლიური ენა და ლიტერატურაI, II, III, IVსავალდებულოსომხურიარაქართულენოვანივრცლად
4სომხური, რუსული, აზერბაიჯანული, როგორც მშობლიური ენა და ლიტერატურაV, VIსავალდებულოაზერბაიჯანულიარაქართულენოვანივრცლად
5სომხური, რუსული, აზერბაიჯანული, როგორც მშობლიური ენა და ლიტერატურაV, VIსავალდებულორუსულიარაქართულენოვანივრცლად
6სომხური, რუსული, აზერბაიჯანული, როგორც მშობლიური ენა და ლიტერატურაV, VIსავალდებულოსომხურიარაქართულენოვანივრცლად
7სომხური, რუსული, აზერბაიჯანული, როგორც მშობლიური ენა და ლიტერატურაVIIსავალდებულოაზერბაიჯანულიარაქართულენოვანივრცლად
8სომხური, რუსული, აზერბაიჯანული, როგორც მშობლიური ენა და ლიტერატურაVIIსავალდებულორუსულიარაქართულენოვანივრცლად
9სომხური, რუსული, აზერბაიჯანული, როგორც მშობლიური ენა და ლიტერატურაVIIსავალდებულოსომხურიარაქართულენოვანივრცლად