ეთნიკური უმცირესობების ენები

#საგანიკლასი /
სერია
სტატუსიენასექტორი
1სომხური, რუსული, აზერბაიჯანული, როგორც მშობლიური ენა და ლიტერატურაI, II, III, IVსავალდებულოაზერბაიჯანულიარაქართულენოვანივრცლად
2სომხური, რუსული, აზერბაიჯანული, როგორც მშობლიური ენა და ლიტერატურაI, II, III, IVსავალდებულოსომხურიარაქართულენოვანივრცლად
3სომხური, რუსული, აზერბაიჯანული, როგორც მშობლიური ენა და ლიტერატურაI, II, III, IVსავალდებულორუსულიარაქართულენოვანივრცლად
4სომხური, რუსული, აზერბაიჯანული, როგორც მშობლიური ენა და ლიტერატურაV, VIსავალდებულორუსულიარაქართულენოვანივრცლად
5სომხური, რუსული, აზერბაიჯანული, როგორც მშობლიური ენა და ლიტერატურაV, VIსავალდებულოაზერბაიჯანულიარაქართულენოვანივრცლად
6სომხური, რუსული, აზერბაიჯანული, როგორც მშობლიური ენა და ლიტერატურაV, VIსავალდებულოსომხურიარაქართულენოვანივრცლად