ესთეტიკური აღზრდა

#საგანიკლასი /
სერია
სტატუსიენასექტორი
1მუსიკაI, II, III, IVსავალდებულოქართულიქართულენოვანივრცლად
2მუსიკაV, VIსავალდებულოქართულიქართულენოვანივრცლად
3სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნებაV, VIსავალდებულოქართულიქართულენოვანივრცლად
4სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნებაI, II, III, IVსავალდებულოქართულიქართულენოვანივრცლად