საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები

#საგანიკლასი /
სერია
სტატუსისახელმძღვანელოს ენასექტორისემესტრი
1ბიოლოგიაXსავალდებულოქართულიქართულენოვანიმეორევრცლადმაკეტების ნახვა
2ფიზიკაXსავალდებულოქართულიქართულენოვანიმეორევრცლადმაკეტების ნახვა
3ქიმიაXსავალდებულოქართულიქართულენოვანიმეორევრცლადმაკეტების ნახვა