საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები

#საგანიკლასი /
სერია
სტატუსისახელმძღვანელოს ენასექტორი
1ბიოლოგიაVIIIსავალდებულოქართულიქართულენოვანივრცლად
2ფიზიკაVIIIსავალდებულოქართულიქართულენოვანივრცლად
3ქიმიაVIIIსავალდებულოქართულიქართულენოვანივრცლად