საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები

#საგანიკლასი /
სერია
სტატუსიენასექტორი
1ბუნებისმეტყველებაI, II, III, IVსავალდებულოქართულიქართულენოვანივრცლად
2ბუნებისმეტყველებაV, VIსავალდებულოქართულიქართულენოვანივრცლად