საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები

#საგანიკლასი /
სერია
სტატუსისახელმძღვანელოს ენასექტორი
1ბიოლოგიაVIIსავალდებულოქართულიქართულენოვანივრცლად
2ფიზიკაVIIსავალდებულოქართულიქართულენოვანივრცლად