საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები

#საგანიკლასი /
სერია
სტატუსისახელმძღვანელოს ენასექტორისემესტრი
1ბიოლოგიაXსავალდებულოქართულიქართულენოვანიპირველივრცლად
2ფიზიკაXსავალდებულოქართულიქართულენოვანიპირველივრცლად
3ქიმიაXსავალდებულოქართულიქართულენოვანიპირველივრცლად