საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები

#საგანიკლასი /
სერია
სტატუსისახელმძღვანელოს ენასექტორი
1ბიოლოგიაIXსავალდებულოქართულიქართულენოვანივრცლად
2ფიზიკაIXსავალდებულოქართულიქართულენოვანივრცლად
3ქიმიაIXსავალდებულოქართულიქართულენოვანივრცლად