საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები

#საგანიკლასი /
სერია
სტატუსისახელმძღვანელოს ენასექტორისემესტრი
1ბიოლოგიაXსავალდებულოქართულიქართულენოვანიმეორევრცლად
2ფიზიკაXსავალდებულოქართულიქართულენოვანიმეორევრცლად
3ქიმიაXსავალდებულოქართულიქართულენოვანიმეორევრცლად