საზოგადოებრივი მეცნიერებები

#საგანიკლასი /
სერია
სტატუსისახელმძღვანელოს ენასექტორისემესტრი
1გეოგრაფიაXსავალდებულოქართულიქართულენოვანიპირველივრცლად
2მოქალაქეობაXსავალდებულოქართულიქართულენოვანიპირველივრცლად
3სამოქალაქო განათლებაXსავალდებულოქართულიქართულენოვანისრულივრცლად