საზოგადოებრივი მეცნიერებები

#საგანიკლასი /
სერია
სტატუსიენასექტორი
1მე და საზოგადოებაIII, IVსავალდებულოქართულიქართულენოვანივრცლად
2ჩვენი საქართველოV, VIსავალდებულოქართულიქართულენოვანივრცლად