საზოგადოებრივი მეცნიერებები

#საგანიკლასი /
სერია
სტატუსისახელმძღვანელოს ენასექტორი
1გეოგრაფიაIXსავალდებულოქართულიქართულენოვანივრცლად
2გეოგრაფიაVIIIსავალდებულოქართულიქართულენოვანივრცლად
3ისტორიაIXსავალდებულოქართულიქართულენოვანივრცლად
4მოქალაქეობაIXსავალდებულოქართულიქართულენოვანივრცლად