საზოგადოებრივი მეცნიერებები

#საგანიკლასი /
სერია
სტატუსისახელმძღვანელოს ენასექტორი
1გეოგრაფიაVIIIსავალდებულოქართულიქართულენოვანივრცლად
2ისტორიაVIIIსავალდებულოქართულიქართულენოვანივრცლად
3მოქალაქეობაVIIIსავალდებულოქართულიქართულენოვანივრცლად