საზოგადოებრივი მეცნიერებები

#საგანიკლასი /
სერია
სტატუსისახელმძღვანელოს ენასექტორისემესტრი
1გეოგრაფიაXსავალდებულოქართულიქართულენოვანიმეორევრცლადმაკეტების ნახვა
2ისტორიაXსავალდებულოქართულიქართულენოვანიმეორევრცლად
3მოქალაქეობაXსავალდებულოქართულიქართულენოვანიმეორევრცლადმაკეტების ნახვა
4სამოქალაქო განათლებაXსავალდებულოქართულიქართულენოვანისრულივრცლად
5საქართველოს ისტორიაXსავალდებულოქართულიქართულენოვანიმეორევრცლად