საზოგადოებრივი მეცნიერებები

#საგანიკლასი /
სერია
სტატუსისახელმძღვანელოს ენასექტორი
1გეოგრაფიაVIIსავალდებულოქართულიქართულენოვანივრცლად
2ისტორიაVIIსავალდებულოქართულიქართულენოვანივრცლად
3მოქალაქეობაVIIსავალდებულოქართულიქართულენოვანივრცლად