სახელმწიფო ენა

#საგანიკლასი /
სერია
სტატუსისახელმძღვანელოს ენასექტორი
1აფხაზური ენა და ლიტერატურაI, II, III, IVსავალდებულოაფხაზურიქართულენოვანი, არაქართულენოვანივრცლად
2აფხაზური ენა და ლიტერატურაV, VIსავალდებულოაფხაზურიქართულენოვანი, არაქართულენოვანივრცლად
3აფხაზური ენა და ლიტერატურაVIIსავალდებულოაფხაზურიქართულენოვანი, არაქართულენოვანივრცლად
4ქართული ენა და ლიტერატურაVIIსავალდებულოქართულიქართულენოვანივრცლად
5ქართული, როგორც მეორე ენაI, II, III, IVსავალდებულოქართულიარაქართულენოვანივრცლად
6ქართული, როგორც მეორე ენაV, VIსავალდებულოქართულიარაქართულენოვანივრცლად
7ქართული, როგორც მეორე ენაVIIსავალდებულოქართულიარაქართულენოვანივრცლად