სახელმწიფო ენა

#საგანიკლასი /
სერია
სტატუსისახელმძღვანელოს ენასექტორი
1აფხაზური ენა და ლიტერატურაI, II, III, IVსავალდებულოაფხაზურიქართულენოვანი, არაქართულენოვანივრცლად
2აფხაზური ენა და ლიტერატურაV, VIსავალდებულოაფხაზურიქართულენოვანი, არაქართულენოვანივრცლად
3აფხაზური ენა და ლიტერატურაVIIსავალდებულოაფხაზურიქართულენოვანი, არაქართულენოვანივრცლად
4აფხაზური ენა და ლიტერატურაVIIIსავალდებულოაფხაზურიქართულენოვანი, არაქართულენოვანივრცლად
5ქართული ენა და ლიტერატურაVIIIსავალდებულოქართულიქართულენოვანივრცლად
6ქართული, როგორც მეორე ენაV, VIსავალდებულოქართულიარაქართულენოვანივრცლად
7ქართული, როგორც მეორე ენაVIIსავალდებულოქართულიარაქართულენოვანივრცლად
8ქართული, როგორც მეორე ენაVIIIსავალდებულოქართულიარაქართულენოვანივრცლად