სახელმწიფო ენა

#საგანიკლასი /
სერია
სტატუსისახელმძღვანელოს ენასექტორი
1აფხაზური ენა და ლიტერატურაI, II, III, IVსავალდებულოაფხაზურიქართულენოვანი, არაქართულენოვანივრცლად
2აფხაზური ენა და ლიტერატურაIXსავალდებულოაფხაზურიქართულენოვანი, არაქართულენოვანივრცლად
3აფხაზური ენა და ლიტერატურაV, VIსავალდებულოაფხაზურიქართულენოვანი, არაქართულენოვანივრცლად
4აფხაზური ენა და ლიტერატურაVIIსავალდებულოაფხაზურიქართულენოვანი, არაქართულენოვანივრცლად
5აფხაზური ენა და ლიტერატურაVIIIსავალდებულოაფხაზურიქართულენოვანი, არაქართულენოვანივრცლად
6ქართული ენა და ლიტერატურაIXსავალდებულოქართულიქართულენოვანივრცლად
7ქართული, როგორც მეორე ენაIXსავალდებულოქართულიარაქართულენოვანივრცლად
8ქართული, როგორც მეორე ენაVIIსავალდებულოქართულიარაქართულენოვანივრცლად
9ქართული, როგორც მეორე ენაVIIIსავალდებულოქართულიარაქართულენოვანივრცლად