სახელმწიფო ენა

#საგანიკლასი /
სერია
სტატუსიენასექტორი
1აფხაზური ენა და ლიტერატურა (აფხაზეთის ტერიტორიაზე)V, VIსავალდებულოაფხაზურიქართულენოვანი, არაქართულენოვანივრცლად
2აფხაზური ენა და ლიტერატურა (აფხაზეთის ტერიტორიაზე)I, II, III, IVსავალდებულოაფხაზურიქართულენოვანი, არაქართულენოვანივრცლად
3ქართული ენა და ლიტერატურაV, VIსავალდებულოქართულიქართულენოვანივრცლად
4ქართული ენა და ლიტერატურაIსავალდებულოქართულიქართულენოვანივრცლად
5ქართული ენა და ლიტერატურაII, III, IVსავალდებულოქართულიქართულენოვანივრცლად
6ქართული, როგორც მეორე ენა (არაქართულენოვანი სკოლებისთვის/სექტორისთვის)I, II, III, IVსავალდებულოქართულიარაქართულენოვანივრცლად
7ქართული, როგორც მეორე ენა (არაქართულენოვანი სკოლებისთვის/სექტორისთვის)V, VIსავალდებულოქართულიქართულენოვანივრცლად