სპორტი

#საგანიკლასი /
სერია
სტატუსისახელმძღვანელოს ენასექტორისემესტრი
1ფიზიკური აღზრდა და სპორტიIXსავალდებულოქართულიქართულენოვანისრულივრცლად
2ფიზიკური აღზრდა და სპორტიXსავალდებულოქართულიქართულენოვანისრულივრცლად