სპორტი

#საგანიკლასი /
სერია
სტატუსიენასექტორი
1ფიზკური აღზრდაI, II, III, IVსავალდებულოქართულიქართულენოვანივრცლად
2ფიზკური აღზრდაV, VIსავალდებულოქართულიქართულენოვანივრცლად