სპორტი

#საგანიკლასი /
სერია
სტატუსისახელმძღვანელოს ენასექტორი
1ფიზიკური აღზრდაV, VIსავალდებულოქართულიქართულენოვანივრცლად
2ფიზიკური აღზრდა და სპორტიVIIსავალდებულოქართულიქართულენოვანივრცლად