სპორტი

#საგანიკლასი /
სერია
სტატუსისახელმძღვანელოს ენასექტორი
1ფიზიკური აღზრდა და სპორტიVIIსავალდებულოქართულიქართულენოვანივრცლად
2ფიზიკური აღზრდა და სპორტიVIIIსავალდებულოქართულიქართულენოვანივრცლად