სპორტი

#საგანიკლასი /
სერია
სტატუსისახელმძღვანელოს ენასექტორი
1ფიზიკური აღზრდა და სპორტიIXსავალდებულოქართულიქართულენოვანივრცლად