ტექნოლოგიები

#საგანიკლასი /
სერია
სტატუსიენასექტორი
1ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებიV, VIსავალდებულოქართულიქართულენოვანივრცლად