შესარჩევი ერთეული ID117

საგანი:
ქართული, როგორც მეორე ენა (არაქართულენოვანი სკოლებისთვის/სექტორისთვის)
ენა:
ქართული
სექტორი:
არაქართულენოვანი

კომპლექტის შემადგენლობა

კლასიმასწავლებლის წიგნიმოსწავლის წიგნიმოსწავლის რვეულიელ. რესურსი მასწავლებლის წიგნისთვისელ. რესურსი მოსწავლის წიგნისთვის
V
VI