შესარჩევი ერთეული ID145

საგანი:
აფხაზური ენა და ლიტერატურა (აფხაზეთის ტერიტორიაზე)
ენა:
ქართული
სექტორი:
ქართულენოვანი, არაქართულენოვანი

კომპლექტის შემადგენლობა

კლასიმასწავლებლის წიგნიმოსწავლის წიგნიმოსწავლის რვეულიელ. რესურსი მასწავლებლის წიგნისთვისელ. რესურსი მოსწავლის წიგნისთვის
VII