შესარჩევი ერთეული ID146

საგანი:
სომხური, რუსული, აზერბაიჯანული, როგორც მშობლიური ენა და ლიტერატურა
ენა:
სომხური
სექტორი:
არაქართულენოვანი

კომპლექტის შემადგენლობა

კლასიმასწავლებლის წიგნიმოსწავლის წიგნიმოსწავლის რვეულიელ. რესურსი მასწავლებლის წიგნისთვისელ. რესურსი მოსწავლის წიგნისთვის
VII