შესარჩევი ერთეული ID191

საგანი:
ქართული ენა (არაქართულენოვანი სკოლებისთვის/სექტორებისთვის)
სახელძღვანელოს ენა:
ქართული
სემესტრი:
სრული
სექტორი:
არაქართულენოვანი

კომპლექტის შემადგენლობა

კლასიმასწავლებლის წიგნიმოსწავლის წიგნიმოსწავლის რვეულიმოსწავლის დანართიელ. რესურსი მასწავლებლის წიგნისთვისელ. რესურსი მოსწავლის წიგნისთვის
IX