შესარჩევი ერთეული ID199

საგანი:
სომხური, როგორც მშობლიური ენა და ლიტერატურა
სახელძღვანელოს ენა:
სომხური
სემესტრი:
სრული
სექტორი:
არაქართულენოვანი

კომპლექტის შემადგენლობა

კლასიმასწავლებლის წიგნიმოსწავლის წიგნიმოსწავლის რვეულიმოსწავლის დანართიელ. რესურსი მასწავლებლის წიგნისთვისელ. რესურსი მოსწავლის წიგნისთვის
IX