შესარჩევი ერთეული ID201

საგანი:
აზერბაიჯანული, როგორც მშობლიური ენა და ლიტერატურა
სახელძღვანელოს ენა:
აზერბაიჯანული
სემესტრი:
სრული
სექტორი:
არაქართულენოვანი

კომპლექტის შემადგენლობა

კლასიმასწავლებლის წიგნიმოსწავლის წიგნიმოსწავლის რვეულიმოსწავლის დანართიელ. რესურსი მასწავლებლის წიგნისთვისელ. რესურსი მოსწავლის წიგნისთვის
IX