შესარჩევი ერთეული ID203

საგანი:
მეორე უცხოური ენა (რუსული)
სახელძღვანელოს ენა:
რუსული
სემესტრი:
სრული
სექტორი:
ქართულენოვანი, არაქართულენოვანი

კომპლექტის შემადგენლობა

კლასიმასწავლებლის წიგნიმოსწავლის წიგნიმოსწავლის რვეულიმოსწავლის დანართიელ. რესურსი მასწავლებლის წიგნისთვისელ. რესურსი მოსწავლის წიგნისთვის
IX