შესარჩევი ერთეული ID207

საგანი:
აფხაზური ენა და ლიტერატურა
სახელძღვანელოს ენა:
აფხაზური
სემესტრი:
სრული
სექტორი:
ქართულენოვანი

კომპლექტის შემადგენლობა

კლასიმასწავლებლის წიგნიმოსწავლის წიგნიმოსწავლის რვეულიმოსწავლის დანართიელ. რესურსი მასწავლებლის წიგნისთვისელ. რესურსი მოსწავლის წიგნისთვის
X