შესარჩევი ერთეული ID215

საგანი:
პირველი უცხოური ენა (ინგლისური)
სახელძღვანელოს ენა:
ინგლისური
სემესტრი:
სრული
სექტორი:
ქართულენოვანი

კომპლექტის შემადგენლობა

კლასიმასწავლებლის წიგნიმოსწავლის წიგნიმოსწავლის რვეულიმოსწავლის დანართიელ. რესურსი მასწავლებლის წიგნისთვისელ. რესურსი მოსწავლის წიგნისთვის
X