შესარჩევი ერთეული ID216

საგანი:
მეორე უცხოური ენა (გერმანული)
სახელძღვანელოს ენა:
გერმანული
სემესტრი:
სრული
სექტორი:
ქართულენოვანი

კომპლექტის შემადგენლობა

კლასიმასწავლებლის წიგნიმოსწავლის წიგნიმოსწავლის რვეულიმოსწავლის დანართიელ. რესურსი მასწავლებლის წიგნისთვისელ. რესურსი მოსწავლის წიგნისთვის
X