შესარჩევი ერთეული ID217

საგანი:
მეორე უცხოური ენა (ფრანგული)
სახელძღვანელოს ენა:
ფრანგული
სემესტრი:
სრული
სექტორი:
ქართულენოვანი

კომპლექტის შემადგენლობა

კლასიმასწავლებლის წიგნიმოსწავლის წიგნიმოსწავლის რვეულიმოსწავლის დანართიელ. რესურსი მასწავლებლის წიგნისთვისელ. რესურსი მოსწავლის წიგნისთვის
X