შესარჩევი ერთეული ID224

საგანი:
სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება
სახელძღვანელოს ენა:
ქართული
სემესტრი:
სრული
სექტორი:
ქართულენოვანი

კომპლექტის შემადგენლობა

კლასიმასწავლებლის წიგნიმოსწავლის წიგნიმოსწავლის რვეულიმოსწავლის დანართიელ. რესურსი მასწავლებლის წიგნისთვისელ. რესურსი მოსწავლის წიგნისთვის
X