შესარჩევი ერთეული ID228

საგანი:
ქართული ენა და ლიტერატურა
სახელძღვანელოს ენა:
ქართული
სემესტრი:
მეორე
სექტორი:
ქართულენოვანი

კომპლექტის შემადგენლობა

კლასიმასწავლებლის წიგნიმოსწავლის წიგნიმოსწავლის რვეულიმოსწავლის დანართიელ. რესურსი მასწავლებლის წიგნისთვისელ. რესურსი მოსწავლის წიგნისთვის
X