შესარჩევი ერთეული ID232

საგანი:
მოქალაქეობა
სახელძღვანელოს ენა:
ქართული
სემესტრი:
მეორე
სექტორი:
ქართულენოვანი

კომპლექტის შემადგენლობა

კლასიმასწავლებლის წიგნიმოსწავლის წიგნიმოსწავლის რვეულიმოსწავლის დანართიელ. რესურსი მასწავლებლის წიგნისთვისელ. რესურსი მოსწავლის წიგნისთვის
X